Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

x

12-19/10/2013

REGULAMIN KONKURSU „NOSTALGICZNA POCZTÓWKA DŹWIĘKOWA” 

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Organizatorem konkursu jest Fundacja Malta, przy ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, zwana dalej Organizatorem.

2. Zasady konkursu zawarte są w niniejszym regulaminie. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.malta-festival.pl oraz w siedzibie Fundacji Malta.

3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Przedmiotem Konkursu jest rejestracja dźwięków o długości maksymalnie 30 sekund i przesłanie ich w postaci pliku dźwiękowego w formacie MP3, AAC, M4A, MP4 audio, OGG na adres konkurs@malta-festival.pl

5. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia go na stronie internetowej (www.facebook.commaltafestivalpoznan) a kończy w momencie ogłoszenia ostatnich zwycięzców przez Organizatora, dnia 1.10.2014.

6. Dane osobowe przekazane Organizatorowi w par 3 ust 2 przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz w celach dowodowych, statystycznych. Warunkiem otrzymania nagrody jest jednak podanie danych par 3 ust 6.

7. Konkurs nie jest organizowany przez Facebooka. Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem.

§ 2. Uczestnicy konkursu.

1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

§ 3. Zasady konkursu

1. Konkurs rozpoczyna się w momencie ogłoszenia go na stronie internetowej (www.facebook.commaltafestivalpoznan) a kończy w momencie ogłoszenia ostatnich zwycięzców przez Organizatora najpóźniej dnia 1.10.2014.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zarejestrowane przez siebie dźwięki o długości max. 30 sekund i przesłanie ich w postaci pliku dźwiękowego w formacie MP3, AAC, M4A, MP4 audio, OGG na adres konkurs@malta-festival.pl podając swoje imię i nazwisko (nie będą publikowane na Facebooku). Plik dźwiękowy powinien mieć swój tytuł nadany przez Uczestnika.

3. Przesłany plik dźwiękowy zostanie umieszczony na profilu Malta Festival Poznań na portalu Mixcloud (http://www.mixcloud.com/MaltaFestivalPoznan/) z tytułem podanym przez Uczestnika konkursu, następnie udostępniony przez administratora na dedykowanym wydarzeniu na profilu Facebook. Oceniać ją może każdy użytkownik portalu Facebook.

4. Od dnia ogłoszenia konkursu można głosować na najlepsze dźwięki poprzez kliknięcie przycisku „lubię to” przy wybranym nagraniu na portalu Facebook. Każdego dnia od ogłoszenia konkursu o godzinie 12:00 będą publikowane nagrania dźwiękowe przesłane przez Uczestników konkursu. Uczestnik, który otrzyma największą liczbę głosów może wybrać nagrodę główną: plakat z autografem Damona Albarna oraz płytę „Everyday Robots” lub płytę „Quasi Parlando” z autografem Tigrana Mansuriana. Uczestnik, który otrzyma drugą największą ilość głosów otrzyma plakat z autografem Damona Albarna oraz płytę „Everyday Robots”  lub płytę „Quasi Parlando” z autografem Tigrana Mansuriana – w zależności od tego, której nagrody nie wybierze zwycięzca konkursu. Dodatkowo jeden Uczestnik otrzyma wyróżnienie przyznane przez Fundację Malta w postaci wydawnictwa MIŁOBĘDZKA / ZIMPEL „Tyle tego Ty”. Trzech wymienionych Uczestników otrzyma torby Nostalgia Festival Poznań 2014. Jeśli dwa lub więcej utworów będą miały taką samą liczbę głosów Organizator zastrzega sobie prawo wyboru tej, która wygra.

5. Spośród zarejestrowanych dźwięków, które wezmą udział w konkursie Organizator wybierze te, które staną się podkładem dźwiękowym do klipu wideo zapowiadającego Nostalgia Festival Poznań 2014.

6. Od momentu poinformowania o wygranej Uczestnik zobowiązany jest podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania).

7. Nagrody w konkursie zwycięzca może odebrać osobiście w siedzibie Fundacji Malta przy ul. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań. Przedmioty wygranej nie mogą być odsprzedawane osobom trzecim.

 

§ 4. Inne postanowienia

1. Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem przekazania nagród.

2. Zarejestrowany przez Uczestnika Konkursu utwór staje się własnością Fundacji Malta, która zastrzega sobie prawo do wykorzystania jego do własnych celów.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w trakcie trwania konkursu, w zakresie czasu trwania konkursu oraz ilości i rodzaju przyznawanych nagród.